Page content

Communicatie is belangrijk voor succesvol leiderschap

Veel mensen denken dat communicatie met anderen gaat om het overbrengen van een exact stuk informatie van de communicatieene geest naar de andere geest. In werkelijkheid is dit ver van de waarheid. Woorden, uitdrukkingen en gebaren hebben geen betekenis. veel mensen hebben er wel een betekenis aan gegeven.

Succesvolle leiders hebben de vaardigheid ontwikkeld om zich onder alle omstandigheden te uiten.

Men zegt dat communicatie een proces is tussen minimaal twee personen waarbij men informatie, ideeën of gedachten uitwisselt. Om effectief te kunnen communiceren is het belangrijk om te weten hoe je een boodschap kunt verzenden maar ook hoe je een boodschap kunt ontvangen.

Belangrijkste vormen van communicatie:schrijven

 • Lezen
 • Schrijven
 • Luisteren
 • Spreken
 • Non verbale lichaamstaal

De belangrijkste reden voor elke vorm van communicatie is om snel een bepaalde vorm van reactie of actie te verkrijgen. Regelmatig merken we op dat wat we zeggen of doen niet altijd de vorm van reactie of actie oplevert zoals we die hadden bedoeld. Alvorens we informatie of ideeën kunnen accepteren zullen ze eerst duidelijk moeten worden begrepen door de ontvanger.

De rol van emoties bij effectieve communicatie

Het uitwisselen van feiten is slecht een deel van het communicatieproces. De gevoelens en emoties die zich ontwikkelen tijdens een gesprek beïnvloeden het gedrag van alle betrokkenen en hebben uiteindelijk een belangrijke invloed op de uitkomst van de communicatie.

Emotionele factoren die de communicatie beïnvloeden:

 • Hoe voel jij je ten aanzien van de ideeën van de andere persoon?
 • Wat geloof jij dat de andere persoon denkt over jouw ideeën?
 • Wat de andere persoon denkt en voelt bij jouw ideeën.
 • Wat de andere persoon gelooft wat jij denkt en voelt bij hun ideeën.

Empathie is de sleutel tot succesvol communiceren.

Empathie is het begrijpen van iemand anders zijn gevoelens en emoties. Als je eenmaal de rol kent die emoties empatisch communicerenkunnen spelen in communicatie zul jij je best gaan doen om je te verplaatsen in de andere persoon. Als je werkelijk je best doet om de andere te begrijpen zul je verbaasd zijn hoe positief mensen op je zullen reageren. Wanneer jij je ideeën helder en duidelijk kunt presenteren en hierbij rekenschap houdt met de specifieke behoeftes en wensen van de andere persoon dan zul je empathie ontwikkelen in je communicatie. Je zult hierdoor meer bereiken dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Belangrijke principes voor succesvolle communicatie:

 • De menselijke geest werkt zeer ordelijk en kan zich maar op één ding tegelijk concentreren.
 • Als jij probeert om een aantal ideeën snel te communiceren en in willekeurige volgorde zal de ontvanger(s) erg veel moeite hebben om dat wat gezegd is te volgen en te kunnen begrijpen.
 • De menselijke geest zet woorden om in beelden.
 • Omdat woorden verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen kunnen de acties er reactie van mensen ook verschillend zijn. Als jij een beter inzicht hebt in de behoeftes en emoties van anderen waardoor je hem/haar beter begrijpt zul jij ook je woorden en emoties aanpassen aan deze behoefte. Hierdoor ontstaat er een betere en harmonieuze communicatie.
 • Teveel woorden gebruiken maakt de communicatie onduidelijk.
 • Als je te wollig en onduidelijk bent in je communicatie creëer je misverstanden en heb je de kans dat de luisteraars verveeld raken en vervolgens afhaken.

Wees altijd voorzichtig met je communicatie en probeer deze altijd zo eenvoudig mogelijk te houden zodat er Stephen Coveywederzijds begrip ontstaat. Probeer mensen niet te imponeren of slim te zijn door een ander belachelijk te maken. Een goede communicatie kan je helpen om je doelen te bereiken maar kan door foutief gebruik ook zeker tegen je werken.

Zoals “Steven Covey” de auteur van het boek “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” zegt “Eerst begrijpen dan begrepen worden”.

Succes met je communicatie.

Peter Rigtering

Comment Section

0 reacties op “Communicatie is belangrijk voor succesvol leiderschap

Plaats een reactie


*